'Het Kennismakingsgesprek ABC' 
Certificaatgegevens
± 11 minuten resterend

Op het formulier staat ook een aandachtspunt. Namelijk dat uw taak is: het veilig vervoeren van een kind. Uiteraard houdt u zoveel mogelijk rekening met de aandachtspunten die een ouder of verzorger heeft aangegeven. Een aantal dingen zijn andermans verantwoordelijkheid. 

Het toedienen van medicijnen en het uitvoeren van medische handelingen en ook opvoedkundige gesprekken vallen buiten uw taak. Iedere ouder of verzorger is hiervan op de hoogte, maar het mag altijd nog eens genoemd worden. Twijfelt u dan belt u in een noodsituatie 112.